Various

Heavenly Éthiopiques

Format: 2xLP
Release Year: 2014

In stock

25.00

The first ‘Best of’ on vinyl from the Éthiopiques series. A perfect introduction to the world of Ethio-jazz that also combines an addition of some rare and unknown tracks and artists.

Tracks for: Heavenly Éthiopiques
A1. Alèmayèhu Eshèté - Tashamanalètch
04:06
A2. Seyoum Gèbrèyès - Hamétègnaw
03:26
A3. Ayaléw Mèsfin - Terèdjew Nèbèr
03:54
A4. Tèshomè Meteku - Yèzèmèd Yèbaed
03:50
A5. Seyfou Yohannes - Mèla Mèla
03:22
B1. Tsegué-Maryam Guèbrou - Presentiment
03:36
B2. Wallias Band.Muziqawi Silt
03:46
B3. Tèsfa-Maryam Kidané - Ewnèt Yèt Lagegnesh
02:44
B4. Mulatu Astatqé - Yègellé Tezeta
03:17
B5. Gétatchèw Mèkurya - Shellèla Bèsaxophone
02:43
C1. Girma Bèyènè - Ené Nègn Bay Manèsh
03:55
C2. Mahmoud Ahmed Bèmen Sèbèb Letlash
04:30
C3. Muluqèn Mèllèssè - Hédètch Alu
05:14
C4. Tlahoun Gèssèssè - Lantchi Biyé
03:04
C5. Menelik Wèsnatchèw - Tchèrèqa
03:16
D1. Tèklé Tèsfa-Ezghi - Sélam Tèmagwèt
03:50
D2. Abbèbè Tèssèmma - Ashasha Bèyèw
03:35
D3. Tèwèldè Rèdda - Ab Teqay Qerèbi
03:30
D4. Ali Birra Kan - Ati Fettun Isani Infedhani
04:45
D5. Tsèhaytu Bèraki - Mèdjèmèrya Feqri
04:07

Recommended Items

We use tools such as cookies, in order to analyze our website traffic. By using this site you accept our terms of use, including our use of cookies.