Various

Ethiopian Urban Modern Music Vol. 1

Format: LP
Release Year: 2015

In stock

24.00

Urban Ethiopian music stands out within the African continent thanks to its creativity and originality. A fusion of local musical traditions mixed with an echo of Western music.

Tracks for: Ethiopian Urban Modern Music Vol. 1
A1. Wallias Band Muziqawi Silt
03:44
A2. Alèmayèhu Eshèté And Hirut Bèqèlé Tèmèlès
03:19
A3. Samuel Bèlay Aynotchesh Yerèfu
03:08
A4. Ayalèw Mèsfin Hasabé
03:57
5. Seyoum Gèbrèyès And Wallias Band Muziqa Muziqa
03:41
B1. Gétatchèw Mèkurya Yègènèt Muziqa
04:30
B2. Mahmoud Ahmed Kulun. Mankwalèsh
05:58
B3. Tamrat Fèrèndji Antchin Yagègnulet
04:03
B4. Assèlèfètch Ashinè And Géténèsh Kebrèt Amlak Abét Abét
04:40

Recommended Items

We use tools such as cookies, in order to analyze our website traffic. By using this site you accept our terms of use, including our use of cookies.